Reiki, Sistema Usui Tradicional Japonès i Sistema Tibetà

reiki2El Reiki és un sistema de sanació natural a través de la imposició de mans, basat en l’energia universal. Facilita el retrobament de l’essència còsmica (Rei) amb l’energia vital individual (Ki) que tots tenim. Actua a nivell del cos, la ment, les emocions i l’esperit, canalitzant cap els cossos subtils l’energia, cosa que incideix sobre els bloquejos que dificulten la lliure circulació energètica.

Produeix, generalment, una profunda relaxació i alleujament en el receptor, no té efectes col·laterals ni causa reaccions indesitjades, i per ser operatiu no precisa d’actituds com la fe o alguna determinada creença per part de qui ho rep. Funciona igualment en criatures, animals o plantes.
S’estableix com un sistema de comunicació i forma part de les tècniques que usen l’energia per curar. És una de les tècniques més senzilles i eficaces. Amb l’ús del Reiki, les condicions negatives es converteixen en positives

reiki1El Reiki és perfectament compatible amb qualsevol tractament mèdic i psicològic i pot utilitzar-se com a complement d’un tractament de medicina al·lopàtica o tradicional. L’any 2000 l’Organització Mundial de la Salut (OMS) l’ha reconegut com a Teràpia Alternativa.

Una de les finalitats d’aquesta tècnica és aprendre a connectar amb l’Energia Universal per poder sanar-se un mateix i després ajudar els altres.

Es caracteritza per la seva accessibilitat i senzillesa, ja que pot ser utilitzat per qualsevol persona, amb total efectivitat i podem percebre els resultats des del primer moment. Tan sols serà necessària la iniciació o canalització que ajustarà la vibració del nostre camp energètic amb el de l’Energia Universal.

reiki3Aquesta senzillesa, benignitat i disponibilitat de la seva aplicació ha fet que el Reiki sigui cada cop més popular en tot el món, principalment com a pràctica terapèutica holística, tot i que els seus practicants poden emprar-lo com a pràctica d’esclariment espiritual, independentment de qualsevol fe religiosa o absència d’ella.

En Reiki es treballa directament amb el camp energètic de la persona canalitzant l’energia sanadora allà on existeix un bloqueig energètic que pertorba la lliure circulació de la mateixa per tot l’organisme, restaurant i harmonitzant el seus sistemes, facilitant de forma senzilla fàcil i assequible el camí de tornada cap a la salut i la integració energètica

Fem cursos de formació en Reiki dels Sistemes Usui i Tibetà a tots els nivells de forma periòdica al llarg del curs.

Sessions de Terapia Reiki individual