Què és la Biodanza?

 

La Biodanza es un sistema que afavoreix el desenvolupament, l´integració i l´expressió saludable de l´identitat.

A través de la música, el moviment i situacions de trobada entre les persones la Biodanza facilita rescatar l´integració a tres nivells: amb un mateix, amb els altres i amb l’entorn immediat i el tot.

La Biodanza treballa des de l’optimització de la vida. La seva funció és potenciar les parts sanes, l’expressió del millor de cadascú en un entorn de grup protegit.

Una sessió de Biodanza té una durada de dues hores. La primera mitja hora és un espai on els participants intercanvien informació respecte a les vivències de la sessió anterior i també s’aclareixen dubtes respecte als continguts teòrics de Biodanza.

En la segona part el facilitador de Biodanza convida els participants a dansar i expressar el seu potencial mitjançant una sèrie de músiques i exercicis.

Hi ha exercicis individuals, en parella, en petits grups i exercicis que envolten tot el grup com una unitat.

Els exercicis estan seleccionats per estimular cinc camins d’expressió del potencial humà: la vitalitat, la sexualitat, la creativitat, l’afectivitat i la transcendència.

La vitalitat està relacionada amb l’ímpetu vital, la disposició per a l’acció i la capacitat de descans. La sexualitat està lligada a l’erotisme, la sensualitat i el gaudir la vida. La creativitat es vincula amb l’instin d’exploració, la curiositat i l´innovació. L’afectivitat a la solidaritat, la protecció i a la cura. La transcendència rescata la sensació de pertinença a sistemes majors, la vinculació a un tot.

Aquesta combinació de música, moviment i vivència és el nucli transformador de la Biodanza.

La Biodanza proporciona les eines necessàries per canviar l’actitud enfront la vida: fomenta el gaudi dels actes senzills, potencia l’espontaneïtat, augmenta la confiança i l’empatia amb les persones.

Divendres alterns: de 19 a 21 hores

Imparteix: Silvia Cayuela